Virtsarakon ongelmien esittely

Jos sinulla on virtsarakon toimintaan liittyviä ongelmia, se voi vaikuttaa terveyteesi ja elämänlaatuusi huomattavasti. Tavallisimmat virtsarakon toimintaan liittyvät ongelmat ovat inkontinenssi (virtsankarkailu) ja virtsaumpi (rakko ei tyhjene). Ne voivat johtua hermostoperäisistä häiriöistä, kuten selkärankavammasta MS-taudista ja selkärankahalkiosta. Inkontinenssi ja virtsaumpi voivat myös olla ikääntymisen aiheuttamia tai johtua jostain fyysisestä sairaudesta, joka johtaa rakon toimintaongelmiin. Oireiden syyn selvittämiseksi ja mahdollisten vakavien sairauksien poissulkemiseksi on tärkeää olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Virtsatietulehdukset

Useimmilla ihmisillä virtsa on steriiliä (itiö- tai bakteerivapaata), eikä bakteerien läsnäolo virtsaputkessa aiheuta välttämättä virtsatieinfektiota (VTI). Jos bakteerien määrä kuitenkin lisääntyy tietylle tasolle, voivat ne aiheuttaa tulehduksen virtsateissä, joka täytyy hoitaa. Virtsatieinfektioiden diagnosoimisen ja hoidon kannalta on tärkeää, että pyydät neuvoja sinua hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta ja noudatat niitä. Lue lisää virtsatieinfektioista.

Virtsaumpi

Virtsaumpi tarkoittaa tilannetta, jossa virtsaa kertyy rakkoon, mutta virtsaaminen ei onnistu. Virtsaummen taustalla voi olla vamma virtsateissä, heikentyneet virtsarakon lihakset tai neurologinen sairaus, esimerkiksi selkäydinvamma, MS-tauti tai selkärankahalkio, jotka kaikki häiritsevät aivojen ja rakon välisten signaalien kulkua, mikä johtaa toimintahäiriöihin virtsanerityselimissä.

Tyypilliset virtsaummen oireet

 • epämukavuus 
 • äkillinen tarve virtsata, mutta virtsaaminen ei onnistu
 • tiheä tarve käydä vessassa
 • virtsankarkailu johtuen ylivuotavasta rakosta
 • heikko virtsasuihku
 • turvonnut alavatsa.

Virtsainkontinenssi

Yleisimmät virtsainkontinenssin eli virtsankarkailun muodot ovat ponnistusinkontinenssi (SUI), pakkoinkontinenssi ja epäspesifinen virtsainkontinenssi.

 • Ponnistusinkontinenssissa lantionpohjan lihakset ovat liian heikot, ja äkillisen rasituksen (stressin) aikana ne eivät jaksa pitää virtsaputken sulkijalihaksia suljettuina. Seurauksina ovat hallitsemattomat virtsankarkailut normaalien toimintojen kuten aivastusten, yskähdysten, naurun tai fyysisen rasituksen yhteydessä.
 • Pakkoinkontinenssin (epäsäännöllinen tai yliaktiivinen rakko) syynä ovat hallitsemattomat, kontrolloimattomat lihaskouristukset virtsarakon lihaksissa. Seurauksena on äkillinen virtsaamistarve ja virtsankarkaaminen ennen kuin henkilö ehtii vessaan.
 • Epäspesifisessä virtsainkontinenssissa henkilöllä on sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssi.
 • Ylivuotava virtsarakko(usein toistuva tai jatkuva virtsankarkailu) johtuu kyvyttömyydestä tyhjentää rakko ja se on tavallista, jos virtsarakko on vaurioitunut, virtsaputki on tukkeutunut tai hermosto on vaurioitunut. Ylivuotavasta virtsarakosta kärsivällä henkilöllä on tunne, että hän ei koskaan pysty tyhjentämään rakkoaan täysin. Kun yrität virtsata, virtsasuihku on heikko.

Tyypillisiä inkontinenssin oireita

 • virtsankarkailu
 • virtsaa karkailee pienissä tai suuremmissa erissä ilman varoitusta tai tarvetta mennä vessaan
 • hallitsemattomat virtsankarkailut aivastusten, yskähdysten, naurun tai fyysisen rasituksen yhteydessä
 • äkillinen kiireellinen tarve virtsata
 • yöaikainen virtsaamisen tarve kahdesti tai sitä useammin yössä (yövirtsaisuus). 

Milloin on syytä hakeutua hoitoon

Monet virtsaelinongelmista kärsivät empivät hakeutua hoitoon, koska he pitävät ongelmiaan noloina. Oireiden syyn selvittämiseksi ja mahdollisesti vakavien sairauksien poissulkemiseksi on kuitenkin tärkeää olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Virtsaamisongelmien syyt ja hoito

Tämä osio sisältää tietoa virtsaamisongelmien syistä, tietoa virtsarakon toiminnasta sekä vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin.

Tavallisimmat syyt virtsarakon ongelmiin

Virtsarakon ongelmien syitä

Useat eri sairaudet voivat vaikeuttaa virtsauskykyä ja aiheuttaa ongelmia virtsarakossa. Oireet riippuvat taustalla olevista syistä. Tavallisimmat syyt virtsarakon ongelmiin
Sulje

Virtsarakon ongelmien syitä

Virtsaamisongelmien taustalla olevat lääketieteelliset syyt jaetaan yleensä joko hermostollisiin tai ei-hermostollisiin sairaustiloihin. Jotkut sairaudet voivat aiheuttaa virtsaumpea tai estää rakon tyhjentymisen täysin ja vaativat katetrointia. Jotkut sairaudet voivat aiheuttaa inkontinenssia, jolloin virtsaa keräävät tuotteet (virtsankerääjä ja pussi) tarjoavat miehille mukavan vaihtoehdon. Naisille on tarjolla pikkuhousunsuojia ja tippasuojia.

Virtsaamisongelmia aiheuttavia hermoperäisiä sairauksia

Sairauksia, jotka vaurioittavat hermoja: 

Oireet riippuvat siitä, missä hermovaurio on ja kuinka vakava se on.

Muita virtsarakon ongelmia aiheuttavia syitä

Esimerkki ei-neurogeenisestä sairaudesta, joka aiheuttaa virtsarakon ongelmia, on eturauhasen laajentuma. Miehillä, joilla on todettu eturauhasen laajentuma, voi ilmetä ongelmia virtsatessa. Kun eturauhasen koko kasvaa, se vaikuttaa päivittäiseen elämään, sillä oireet voivat olla hyvin vaivalloisia. Jos oireet ovat vakavia, ne voivat vaatia toistokatetria, lääkitystä tai leikkausta.   

 • Synnytyksen tai ikääntymisen aiheuttama lantionpohjan lihasten heikentyminen
 • Laajentunut eturauhanen
 • Eturauhasen tai virtsarakon leikkaus
 • Virtsarakon syöpä
 • Botox-pistokset virtsarakkoon estämään virtsankarkailua
 • Ikääntyminen
Sulje
Mikä on neurogeeninen rakko?

Neurogeeninen
rakko

Virtsarakon normaalin hallinnan heikentymistä kutsutaan yleisnimellä neurogeeninen rakko.

Opi lisää neurogeenisestä rakosta
Sulje

Mikä on neurogeeninen rakko?

Jos keskushermosto ei hermosairaudesta johtuen voi kontrolloida virtsarakon toimintaa, kyseessä on neurogeeninen rakko.

Neurogeenisen rakon syynä voi olla:

Neurogeeninen rakko tarkoittaa sitä, että rakon täyttäminen ja tyhjennys eivät toimi normaalisti, joten rakko joko täyttyy tyhjentymättä kunnolla tai se tyhjenee varoittamatta. Oireet riippuvat siitä, missä hermovaurio on ja kuinka vakava se on.

Erityyppisiä neurogeenisiä rakkoja

Neurogeeninen rakko voi oireilla virtsaummella, jolloin virtsaa jää rakon sisälle ja vaarana on tulehdus tai muut vakavat ongelmat. Virtsarakko voi myös olla yliaktiivinen. Yliaktiivinen rakko johtuu yleensä tahattomista virtsarakon kouristuksista, ja niihin liittyy usein virtsan karkailua (pakkoinkontinenssi).

Lisätietoja

Neurogeenisen rakon oireita on hallittava oikein. Jos rakko ei pysty tyhjentymään normaalilla tavalla, suositeltava ratkaisu on katetrointi. Jos rakko tyhjenee varoittamatta, suositeltava ratkaisu kastumisen ehkäisemiseksi on virtsapussi. 

Sulje
Virtsausongelmiin on olemassa monenlaisia ratkaisuja, riippuen tilastasi.

Virtsarakon ongelmien hoito

Rakko-ongelmiin on olemassa monenlaisia ratkaisuja. Lue lisää.


Kuinka pitää huolta virtsarakon toiminnasta
Sulje

Virtsarakon ongelmien hoito

Virtsarakon oireita on hoidettava asianmukaisesti. Hoitamattomana ne voivat johtaa vakaviin terveysongelmiin. 

Saatavilla on useita vaihtoehtoisia keinoja, joilla virtsarakon ongelmia voidaan hoitaa:

 • lantionpohjan lihasten treenaus.
 • virtsarakon uudelleenkoulutus
 • Katetrit
 • virtsaa keräävät tuotteet
 • elämäntyylin muutokset
 • lääkitys
 • leikkaus

lantionpohjan lihasten treenaus.

Lantionpohjan harjoitukset on suunniteltu vahvistamaan lantionpohjan lihaksia ja vähentämään virtsankarkailua.

 • Jännitä ja nosta hitaasti lantionpohjan lihaksia ja pidä asentoa viisi sekuntia. Rentouta lihakset.
 • Jännitä ja rentouta nopeasti lantionpohjan lihaksia.

Harjoituksia on tehtävä säännöllisesti ja voi kestää useita kuukausia, ennen kuin näet merkittävää parannusta.

Virtsarakon uudelleenkoulutus

Virtsarakon uudelleenkoulutus tarkoittaa sitä, että virtsankarkailua pyritään vähentämään venyttämällä hitaasti virtsarakkoa niin, että siihen mahtuu suurempia määriä virtsaa.

Katetrit

Toistokatetrointi on tehokas virtsarakon toiminnan hallintatekniikka, joka perustuu rakon säännölliseen ja täydelliseen tyhjentämiseen katetrilla. Katetrin käyttäjien tarvitsee normaalisti tyhjentää virtsarakkonsa noin 4–6 kertaa päivässä.  Lue lisää Coloplastin katetreista miehille ja naisille.

Virtsankerääjät (miehille)

 Virtsankerääjät ovat tehokkaita ja miellyttäviä käyttää miehille, joilla on virtsankarkailua. Virtsankerääjä asetetaan peniksen päälle ja liitetään reiteen sidottuun virtsapussiin. Lue lisää Coloplastin tuotteista virtsainkontinenssiin miehille.

Elämäntyylin muutokset

Joillekin virtsaelinten ongelmia voidaan helpottaa elintapojen muutoksilla, kuten muuttamalla ruokavaliota ummetuksen vähentämiseksi ja vähentämällä kofeiinipitoisia juomia. Nesteen juonnin ajoitus tiettyihin aikoihin voi myös olla hyödyllistä, jotta virtsaustarve ajoittuu paremmin, eikä vessahätä yllätä julkisilla paikoilla tai yöunten aikana.

Lääkitys

Kaikenlaiseen inkontinenssiin on olemassa lääkkeitä, mutta ne ovat yleensä tehokkaimpia pakkoinkontinenssin hoidossa, varsinkin, jos lääkitys yhdistetään lantionpohjan lihasten treenaukseen ja virtsarakon uudelleenkoulutukseen. Ponnistusinkontinenssia voidaan yleensä hoitaa ilman lääkitystä.

Leikkaus

Virtsarakon ongelmiin on tarjolla on erilaisia leikkausvaihtoehtoja. Leikkausmenetelmän valintaan vaikuttaa inkontinenssin taustalla olevat syyt ja sen laatu.

Lisätietoja

Coloplast tarjoaa laajan valikoiman tuotteita virtsarakon ongelmien hoitoon:

Sulje
Sulje

Tilaa ilmaisia näytteitä

Kiitos!

Näytetilauksesi on nyt lähetetty

Katso työpöytäversio