Tietoa selkäydinvammasta

Tietoa selkäydinvammasta

Selkäydinvamma

Selkäydinvamma on selkäytimen vaurio, joka aiheuttaa liikkuvuuden ja tunnon vajaatoimintaa. Aivot ja selkäydin ovat tärkeässä asemassa elimistön toimintojen ohjaamisessa. Opi lisää selkäydinvammasta
Sulje

Tietoa selkäydinvammasta

Selkäydinvamma

Selkäydinvamma on kattava termi selkäytimen vaurioille. Useimmat selkäydinvammat aiheuttavat jonkin asteisen pysyvän vamman tai tunnon menetyksen vamman alapuolella olevissa ruumiinosissa. Toimintakyvyttömyyden aste riippuu vaurion laajuudesta ja sijainnista selkäytimessä.

Selkäydin

Selkäydin on osa keskushermostoa. Se ohjaa aivojen kanssa kehon toimintoja, mukaan lukien liikkumista ja käyttäytymistä. 
Selkäydintä suojaavat selkärangan luut, ja sillä on pehmentävänä suojana kirkasta nestettä, jota kutsutaan aivoselkäydinnesteeksi. Elimistön eri osia ohjaavat hermot kulkevat sisään ja ulos useista selkäytimen kohdista. Selkäydin muodostaa tärkeän yhteyden aivojen ja elimistön muiden osien välillä, ja jos se vaurioituu, tunto ja liikkuvuus saattavat häiriytyä tai hävitä kokonaan.

Selkäydin

Selkäydinvammat luokitellaan neljään eri kategoriaan

Selkäydinvamman vaikutus virtsarakon ja suolen toimintaan riippuu paljolti kahdesta tekijästä: onko selkäydinvamma täydellinen vai osittainen, ja millä tasolla (ylhäällä/alhaalla) se sijaitsee. Selkäydinvammat voidaan jakaa neljään ryhmään:

 • täydellinen vamma: ei tahdonalaista liikettä tai tuntoa vammautuneen kohdan alapuolella
 • osittainen vamma: osittaista tuntoa jäljellä vammautuneen kohdan alapuolella
 • neliraajahalvaus (tetraplegia/kvadriplegia): useimpiin sisäelimiin ja kaikkiin neljään raajaan kohdistuva halvaus
 • alaraajahalvaus (paraplegia): täydellinen tai osittainen halvaus, joka kohdistuu alaraajoihin ja joskus sisäelimiin, mutta ei yläraajoihin.
Sulje

Selkäydinvamma ja rakon ongelmat

Selkäydinvamma ja virtsarakon ongelmat

Selkäydinvamma ja virtsarakon ongelmat

Noin 80 prosentilla selkäydinvammasta kärsivillä henkilöilläesiintyy virtsarakon toimintahäiriöitä. Lue lisää selkäydinvammasta ja virtsarakon ongelmista
Sulje

Selkäydinvamma ja virtsarakon ongelmat

Selkäydinvamma voi aiheuttaa tahattomia supistumisviestejä virtsarakkoon, ja kun virtsarakko vastaanottaa viestit, on seurauksena virtsankarkailua. Kun virtsarakko ei vastaanota supistumisviestejä, virtsarakko ei tyhjene ja se pitää virtsan sisällään. Virtsarakko on tyhjennettävä virtsasta terveyden ylläpitämiseksi ja munuaisvaurioiden estämiseksi. Tämä tehdään yleensä toistokatetroinnilla. 

Useimmilla henkilöillä, joilla on selkäydinvamma, ilmenee myös virtsarakon vajaatoimintaa, jota kutsutaan neurogeeniseksi rakoksi, mikä tarkoittaa virtsarakon hallinnan heikkenemistä. Opi lisää virtsarakon toiminnasta. 

Tyypillisiä selkäydinvammaan liittyviä virtsarakon ongelmia

 • virtsaa karkailee pienissä tai suuremmissa erissä ilman varoitusta tai tarvetta mennä vessaan
 • virtsarakon täydellinen tyhjentäminen ei onnistu 
 • virtsatietulehdukset.

Lisätietoja

Tuotteet, jotka voivat auttaa sinua virtsarakon ongelmien hoidossa:

Sulje
Virtsarakon ongelmien hoitaminen, oli kyseessä virtsaumpi tai inkontinenssi

Virtsarakon ongelmien hoito

Virtsarakon ongelmien hoitoon on useita vaihtoehtoja. Ratkaisut riippuvat siitä, onko kyseessä virtsaumpi vai inkontinenssi. Kuinka pitää huolta virtsarakon toiminnasta
Sulje

Virtsarakon ongelmien hoito

Useimmat selkäydinvammasta kärsivät osallistuvat kuntoutukseen, jonka tavoitteena on mahdollisimman täysipainoinen ja itsenäinen elämä. Elämänlaatuun voi vaikuttaa tehokkaasti useilla tuotteilla, jotka auttavat hallitsemaan komplikaatioita, kuten virtsarakon toiminnan heikkenemistä.

Kuinka virtsaumpea voidaan hoitaa

Jos sinulla on vaikeuksia virtsarakon tyhjentämisessä, tarvitset tavallisesti toistokatetria. Ensimmäinen askel on löytää katetri, joka sopii sinulle ja soveltuu elintapaasi. On tärkeää, että noudatat katetrointitekniikkaa ja katetrointitiheyttä koskevia ohjeita.

Virtsankarkailu

Keräyslaitteet, kuten virtsankerääjät ja virtsapussit, ovat tehokas apu miehille, joilla on virtsainkontinenssia. Virtsankerääjä asetetaan kondomin tavoin peniksen päälle ja liitetään keräyspussiin. On tärkeää, että käytät oikean kokoisia virtsankerääjiä. Virtsankeräyspussin koon valinnassa on arvioitava, kuinka paljon virtsaa erittyy. Lue lisää siitä, kuinka pidät huolta virtsarakostasi. 

Virtsatietulehdukset

Bakteerien esiintyminen virtsanerityselimissä on melko yleistä, eikä se aiheuta aina virtsatietulehdusta. Jos bakteerit kuitenkin pääsevät lisääntymään tietylle tasolle, ne voivat aiheuttaa virtsatietulehduksen, joka vaatii hoitoa. Lue lisää virtsatietulehduksista.

Lisätietoja

Oikean tekniikan noudattaminen ja hydrofiilipinnoitteella käsitellyn katetrin käyttö saattaa myös auttaa vähentämään virtsatietulehdusten määrää. 

Lue lisää kuinka pidät huolta virtsarakkosi toiminnasta. 

Sulje

Selkäydinvamma ja suolen ongelmat

Selkäydinvamma ja suolen ongelmat

Selkäydinvamma ja suolen ongelmat

Selkäydinvammaan liittyy suurimmalla osalla suolen ongelmia. Opi lisää selkäydinvammasta ja suolen ongelmista
Sulje

Selkäydinvamma ja suolen ongelmat

Useimmilla henkilöillä, joilla on selkäydinvamma, ilmenee myös suolen vajaatoimintaa, jota kutsutaan neurogeeniseksi suoleksi, mikä tarkoittaa suolen hallinnan heikkenemistä.

Neurogeeninen suoli saattaa aiheuttaa ulosteen karkaamista, ummetusta tai molempia. Suolen oireiden vakavuuden aste riippuu vaurion laajuudesta ja sijainnista selkäytimessä.

Ylemmän selkäydinvamman yleisiä oireita ovat

 • ulosteen hitaampi liikkuminen, mikä saattaa johtaa ummetukseen
 • tahattomat suolen liikkeet, jotka voivat johtaa tiheään suolen tyhjenemiseen
 • peräsuolen pieni tilavuus, jolloin hermot reagoivat jo pieneen määrään ulostetta peräsuolessa aiheuttaen tiheää suolen tyhjenemistä
 • ulomman sulkijalihaksen hallinnan heikentyminen tai häviäminen, mikä johtuu sulkijalihaksen ja aivojen välisen yhteyden häiriytymisestä, mikä saattaa johtaa ulosteinkontinenssiin.

Alemman selkäydinvamman yleisiä oireita ovat

 • ulosteen hitaampi liikkuminen, mikä saattaa johtaa ummetukseen
 • peräsuolen suuri tilavuus, jolloin hermot reagoivat vain suureen määrään ulostetta peräsuolessa aiheuttaen jälleen ummetusta
 • veltto ja venynyt suoli – suuri peräsuolen tilavuus saattaa venyttää suolen loppuosia, mikä aiheuttaa ulosteen karkaamista ja paksusuolen laajentumisen
 • vähentyneet peräsuolen liikkeet, mitkä vaikeuttavat suolen tyhjentämistä kokonaan
 • ulomman sulkijalihaksen hallinnan heikkeneminen tai häviäminen, mikä johtaa ulosteen karkaamiseen.

Lisätietoja

Tuotteita, jotka voivat auttaa suolen ongelmien hoidossa: 

Sulje
Suoliston ongelmien hoito

Suoliston ongelmien hoito

Jos sinulla on selkäydinvamma, on tärkeää huolehtia suolesta tahattoman tyhjentymisen ja/tai ummetuksen estämiseksi. Kuinka pitää huolta suoliston toiminnasta
Sulje

Suoliston ongelmien hoito

Koska selkäydinvamma vaikuttaa suolen toimintaa, tarvitset suolen hoitamiseen säännöllisesti apua − yleensä päivittäin tai joka toinen päivä. Tämä tunnetaan yleensä suolenhoitorutiinina.

Ulosteen karkaamisen estäminen

Suolenhoitorutiinin tärkein tavoite on varmistaa sopiva aika suolen tyhjentämiselle ja minimoida näin ulosteen karkaamisen riski, mikä voi olla erittäin ahdistavaa onnettomuuden jälkeen.

Ummetuksen hoito

Suolen säännöllinen tyhjentäminen auttaa estämään liiallista ulosteen kertymistä ja kroonista ummetusta.

Vaihtoehtoja suolen ongelmien hoitoon

Sekä ulosteen karkailuun että ummetukseen on tarjolla useita eri hoitoja ongelman vakavuudesta riippuen:

Vaihtoehtoja suolen ongelmien hoitoon

 • konservatiivinen hoito
 • sormella tapahtuva peräaukon stimulaatio
 • peräaukon kautta tehtävä suolihuuhtelu, esim. Peristeen® Plus
 • sakraali hermostimulaatio
 • ACE-suolihuuhtelu
 • sakraali anteriorinen stimulaatio
 • avanne.

On todennäköistä, että sinulle tarjotaan ensin konservatiivisia hoitoja, kuten erilaisia ruokavalioita ja nesteen lisäystä ja/tai lääkitystä, kuten ulosteen pehmennysaineita, laksatiiveja ja peräpuikkoja. 

 

Suolihuuhtelu

Suolihuuhtelu auttaa sinua tyhjentämään suolesi tehokkaasti ja suunnitellusti. Säännöllinen suolihuuhtelu estää ulosteen karkaamista ja poistaa tahattoman suolen tyhjenemisen riskin. Estämällä ulosteen kertymisen, se on tehokas menetelmä ummetuksen riskin pienentämiseen.

Anaalitamponit

Jos sinulla on ongelmia ulosteen karkaamista, anaalitamponit voivat estää tehokkaasti tahatonta kiinteän ulosteen karkaamista.

Lisätietoja

Tuotteita, jotka voivat auttaa suolen ongelmien hoidossa: 

Lue lisää siitä, kuinka pidät huolta suolestasi. 

 Usein kysytyistä kysymyksistä löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin selkäydinvammasta sekä suolen toimintaan ja virtsarakkoon liittyvistä ongelmista. 

Sulje
Sulje

Tilaa ilmaisia näytteitä

Kiitos!

Näytetilauksesi on nyt lähetetty

Katso työpöytäversio