Suolihuuhtelujärjestelmä

Peristeen®-suolihuuhtelujärjestelmän kliininen näyttö

Peristeen® tuottaa kliinisesti todistettuja parannuksia suolen toiminnan hallintaan neurogeenisillä potilailla. Yli 1 000 potilasta on arvioinut hoitomuodon. Lue lisää tuloksista
Sulje

Suolihuuhtelujärjestelmän tutkimus

Viitteet

 1. Christensen P et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal-cord injured patients. Gastroenterology 2006;131:738-747.3.
 2. Faaborg PM et al. Long-term outcome and safety of transanal colonic irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2009;47:545-549.4.
 3. Emmanuel A. Review of the efficacy and safety of transanal irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2010;48:664-673.

Suolihuuhtelusta ja Peristeenin käytöstä on julkaistu useita kliinisiä tutkimuksia ja julkaisuja. Yli 1 000 potilasta on arvioinut tämän hoitomuodon - Peristeen vähentää ulosteinkontinenssin ja ummetuksen oireita. Laajassa, satunnaisessa ja kontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin Peristeenin tehokkuutta ja turvallisuutta verrattuna konservatiiviseen suolenhoitoon. Konservatiivinen suolenhoito määritellään ruokavalion ja nesteytyksen säätelyksi, säännölliseksi aktiivisuudeksi ja laksatiivien tai ummetuslääkkeiden käytöksi (1).

Kuvat 1 ja 2: Merkittävä lasku ummetuksen ja ulosteinkontinenssin oireissa käytettäessä Peristeeniä verrattuna konservatiiviseen hoitoon.

Kuva 1: Merkittävä lasku ummetuksen oireissa kohdasta 13.2 kohtaan 10.3 käytettäessä Peristeeniä verrattuna konservatiiviseen hoitoon.

Kuva 2: Merkittävä lasku ulosteinkontinenssin oireissa kohdasta 7.3 kohtaan 5.0 käytettäessä Peristeeniä verrattuna konservatiiviseen hoitoon.

 

Peristeenin käytön on todistettu olevan turvallista

Kuvat 3 ja 4: Peristeenin käyttö vähentää merkittävästi suolen tyhjentämiseen käytettyä aikaa, ja sen käyttö on todistettu turvalliseksi.

Kuva 3: Käytetty aika. Peristeeniä käytettäessä suolen tyhjentämiseen käytettävä aika laski 74,4 minuutista 47,0 minuuttiin (2).

Kuva 4: Haittavaikutukset. Luettelo Peristeenin käytön haittavaikutuksista (3).

 • Pitkäaikaisessa tutkimuksessa 48 % potilaista ilmoitti lievistä haittavaikutuksista
 • Yksi kuolemaan johtamaton suolen perforaatio ilmoitettiin 50 000 suolihuuhtelua kohden
Sulje

NBD-arvo: Hyödyllinen työkalu työssäsi

Oireisiin perustuva työkalu niiden potilaiden tunnistamiseen, jotka hyötyvät Peristeen-suolihuuhtelusta. Lue lisää ja lataa NBD-testi
Sulje

NBD-arvo – Neurogeenisen suolen vajaatoiminnan arvo (Neurogenic Bowel Dysfunction score)

Viitteet

 1. Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625–631

Neurogeenisen suolen vajaatoiminnan (NBD) arvo on hiljattain kehitetty, validoitu kyselykaavake paksusuolen ja peräsuolen oireiden elämänlaatuvaikutuksen arviointiin (1).

Kyselykaavake saattaa olla hyödyllinen myös potilaan tilan muuttumisen arvioinnissa, kun testataan muutosta 2–3 kuukautta suolihuuhtelun aloittamisen jälkeen. Tämä taas saattaa parantaa potilaan sitoutumista hoitoon.

Kyselykaavake on helppo käyttää, ja yksittäiset potilaat voivat täyttää sen itsenäisesti. Siinä on 10 kysymystä, jotka antavat yhteistuloksen väliltä 0–47, mikä kuvaa koettujen paksusuolen ja peräsuolen häiriöiden vakavuutta. Tulos ≥ 10 vastaa suolen toiminnan häiriötä kohtalaisesta vakavaan ja olisi peruste Peristeenin käytölle.

Toivomme NBD-testin olevan käytännöllinen työkalu työssäsi.

Lataa ja tulosta kyselykaavake (englanninkielinen).

Sulje

Toistokatetrit

Tiivistelmä hydrofiilipinnoitteisten katetrien tutkimusnäytöstä

Toistokatetrointi on paras menetelmä virtsarakon tyhjentämiseen potilailla, joilla on selkäydinvamma ja neurogeeninen rakko. Lisää hydrofiilipinnoitteisista katetreista
Sulje

Sisältö

Viitteet

 1. Hedlund et al, 2001

Tästä tiivistelmästä löytyy kliinistä näyttöä seuraavista seikoista:

 1. itse suoritettava toistokatetrointi
 2. virtsatietulehdukset
 3. virtsaputken trauma
 4. Käyttäjien arvioinnit

 

1. Itse suoritettava toistokatetrointi:

 • Itse suoritettava toistokatetrointi: 12 vuoden seuranta
 • Toistokatetrointi akuutista jaksosta lähtien selkäydinvammapotilailla. 
 • Pitkän aikavälin arvio virtsaputken ja genitaalialueen toleranssista.
 • Rakon toiminnan hallinnan vaikutus urologisiin komplikaatioihin 10 selkäydinvammapotilaalla.


2. Virtsatietulehdukset:

 • Hydrofiilipinnoitteiset katetrit verrattuina pinnoittamattomiin katetreihin toistokatetroinnissa. 
 • Toistokatetroinnin komplikaatioita: estäminen ja hoito. 
 • Toistokatetrointi hydrofiilipinnoitteisella katetrilla (SpeediCath) vähentää kliinisen virtsatietulehduksen esiintymistä selkäydinvammapotilailla: prospektiivinen, satunnaistettu, rinnakkaisryhmällinen vertailututkimus.
 • Hydrofiilipinnoitteinen katetrointi verrattuna standardikatetrointiin adjuvanttihoitona potilailla, joilla on pinnallinen virtsarakon syöpä.
 • Toistokatetrointi hydrofiilipinnoitteisella katetrilla viivästyttää virtsatietulehduksen esiintymistä potilailla, joilla on akuutti selkäydinvamma: prospektiivinen, satunnaistettu, rinnakkaisryhmällinen monikeskustutkimus.


3. Virtsaputken trauma:

 • Toistokatetroinnin komplikaatioita: estäminen ja hoito.
 • Virtsaputken epiteelisolut hydrofiilisen katetrin pinnalla toistokatetroinnin jälkeen: poikittaistutkimus kahdella katetrilla.
 • Pinnoitetut katetrit toistokatetroinnissa: luistava vai tarttuva? 
 • Hydrofiilipinnoitteiset katetrit vähentävät virtsaputken mikrotason traumaa toistokatetroinnissa: prospektiivinen, satunnaistettu, osallistujasokkoutettu poikittaistutkimus kolmella katetrityypillä.
 • Uuden miesten pienikokoisen toistokatetrin turvallisuus: satunnaistettu, yksittäissokkoutettu poikittaistutkimus terveillä vapaaehtoisilla miehillä.
 • Uuden pienikokoisen miesten katetrin turvallisuus neurogeenisen rakon toimintahäiriössä: satunnaistettu, avoin poikittaistutkimus.


4. Käyttäjien arvioinnit:

 • Kipu ja epämukavuus
 • Helppokäyttöisyys

 

Lataa täydellinen raportti (englanninkielinen) (pdf, 3 976 kt)

Sulje

SpeediCath-tuotetutkielma

Toistokatetrointi on katsottu parhaaksi tavaksi huolehtia virtsarakon tyhjentämisestä. Coloplast on kehittänyt käyttövalmiiden hydrofiilipinnoitteisten SpeediCath-katetrien tuotevalikoiman. SpeediCath-tuotetutkielma
Sulje

Sisältö

Tästä tutkielmasta löydät tietoa seuraavista aiheista:

 1. Neurogeenisen rakon hallinta virtsaputken toistokatetroinnilla
 2. Toistokatetrointitekniikka ja pitkän aikavälin sopivuus
 3. SpeediCath-tuotteiden tärkeimpiä ominaisuuksia
 4. SpeediCath-katetrivalikoima
 5. Näyttöä SpeediCath-katetrilla tehdyistä tutkimuksista
 6. Ympäristö

Lataa täydellinen raportti  (englanninkielinen) (pdf, 1 Mt)

Sulje
Sulje

Tilaa ilmaisia näytteitä

Kiitos!

Näytetilauksesi on nyt lähetetty

Katso työpöytäversio