Tietosuojailmoitus

 

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaista tietoa siitä, miten Coloplast käsittelee sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat antaneet suostumuksensa: 1. tilaussuostumukseen, 2. palvelusuostumukseen, 3. näytesuostumukseen ja/tai 4. markkinointilupaan.

1. Kuka on vastuussa tietojeni käsittelystä?

Coloplast-konserni koostuu useista yrityksistä ympäri maailmaa. Coloplastin yritykset, joiden tarjoamiin palveluihin olet rekisteröitymässä, ovat rekisterinpitäjiä, jotka vastaavat yhteisesti tietojesi käsittelystä. Joitakin palveluista tarjoaa maasi/alueesi paikallinen Coloplastin yritys, joitakin palveluista tarjoaa Coloplast A/S Tanskassa (pääkonttori), ja joitakin palveluista tarjoavat kaikki osapuolet yhdessä.

Tätä tarkoitusta varten osapuolet ovat sopineet GDPR:n artiklan 26 mukaisesta järjestelystä, jonka mukaan päävastuu suostumuksen saamisesta oikealla tavalla eli sen kelpoisuudesta on sen hankkivalla paikallisella Coloplast-konsernin yksiköllä yhteistyössä pääkonttorin kanssa. Pääkonttori ja paikallinen Coloplast-konsernin yksikkösi puolestaan jakavat vastuun tietojen päivittämisestä. Pääkonttori on lopulta vastuussa tietojen poistamisesta tai anonymisoimisesta. Lisätietoja saat osoitteesta dataprivacyofficer@coloplast.com tai sivustolta Tietosuojaseloste (coloplast.fi).

Asiaankuuluvista suostumusvaihtoehdoista vastuussa olevat Coloplastin yritykset selviävät alempana olevasta osiosta (2.). Mitä tulee antamiisi suostumuksiin, "Coloplast" on vastuullinen rekisterinpitäjä alempana esitetyillä tavoilla.

 

2. Miten tietojani käsitellään?

Useimmissa tapauksissa, kun otat yhteyttä Coloplastiin, käsittelemme tietojasi pääasiassa sinun ja Coloplastin välisen sopimussuhteen perusteella. Mutta koska käsittelemme luonnostaan ​​myös lääketieteellistä tilannettasi koskevia tietoja (arkaluonteisia tietoja), tarvitsemme suostumuksesi myös tilaus- tai näytepyyntöjen ja tarjoamiemme Tuki-palveluiden käsittelyyn.

Alempana olevassa taulukossa luetellaan eri suostumusvaihtoehdot, jotka voit valita. Jokaisen suostumusvaihtoehdon kohdalla esitetään (i) tarkoitukset, joihin tietojasi käytetään ja kutakin tarkoitusta varten keräämämme tiedot, (ii) kenen kanssa tietojasi jaetaan, (iii) kuinka kauan niitä säilytetään, ja (iv) millä oikeudellisilla perusteilla niitä käsitellään. Oikeudellisten perusteiden kohdalla viitataan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") asiaankuuluviin artikloihin.

Coloplastin keräämät tiedot riippuvat palveluista, joihin olet rekisteröitynyt, ja antamistasi suostumuksista. Tutustu kunkin suostumusvaihtoehdon alempana oleviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Kullekin suostumusvaihtoehdolle alempana luetellut tiedot ovat esimerkkejä tiedoista, joita Coloplast voi kerätä. Riippuen siitä, mitä tietoja olet (vapaaehtoisesti) antanut Coloplastille, Coloplastilla voi olla vain osa alempana mainituista tiedoista.

1. Tilaussuostumus (lyhytaikainen suostumus)


Mihin tarkoitukseen (tarkoituksiin) keräätte ja käytätte tietojani?

Käsitelläksemme tuote- ja palvelutilauksiasi, mukaan lukien toimitukset, reseptien käsittelyn ja yhteydenpidon terveydenhuollon ammattilaisten ja/tai viranomaisten kanssa tilauksesi käsittelyn edellyttämässä laajuudessa, antamiesi tietojen tallentamiseksi ja tekemiesi valintojen hallinnoimiseksi (tietoluokat 1. - 4.)

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Kerätyt tiedot ovat tilauksesi yhteydessä Coloplastille antamiasi tietoja. Ne voivat sisältää:

1. Henkilötiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite ja tarvittaessa syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus) 

2. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja tarvittaessa puhelinnumero)

3. Terveys- ja tuotetiedot, jos niitä tarvitaan ostoa varten (käytettyjen tuotteiden tyyppi, leikkauksen tyyppi, leikkauspäivä, paino, pituus)

4. Transaktio- ja aktiviteettitiedot (tilaukset ja laskut)

 

Kenen kanssa jaatte tietojani?

Kolmansien osapuolten kanssa, jotka toimivat Coloplastin ohjeistuksessa (esim. pilvipalveluiden, maksunkäsittelyohjelmistojen, kolmannen osapuolen ERP-ohjelmistojen tarjoajat). Coloplast ei myy tai jaa tietojasi muille kolmansille osapuolille, jotka käyttäisivät niitä omiin tarkoituksiinsa.

Poikkeuksena tietojasi voidaan jakaa terveydenhuollon ammattilaisten tai viranomaisten kanssa tilauksesi käsittelyn edellyttämässä laajuudessa, esim. kun he tarjoavat, kustantavat ja/tai hyväksyvät lääketieteellisen hoitosi.  

 

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelette tietojani?

Tietojasi käsitellään sopimusvelvoitteiden mukaisesti ja suostumuksesi perusteella, ks. GDPR:n artiklat 6(1)(b), 6(1)(a) ja 9(2)(a).

 

Kuinka kauan säilytätte tietojani?

Tämä lyhytaikainen suostumus on voimassa 12 kuukautta.

Tiedot poistetaan, jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa (ellei meidän ole lain mukaan tarpeen säilyttää tietoja) tai jos käyttäjä ei ole 12 kuukauden sisällä antanut Coloplastille muuta suostumusta tietojen käsittelyyn.

Tietoja transaktioista säilytetään dokumentointia varten sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti, esim. kirjanpidon, verotuksen, laadun tai kanteiden rajoittamisen varalta.

 

 

Vastuullinen rekisterinpitäjä (vastuulliset rekisterinpitäjät)

Paikallinen Coloplastin yksikkö, jonka kanssa asioit maassasi (Coloplast Suomi)

ja

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Tanska

yhdessä (lisätietoa osapuolten vastuunjaosta löytyy täältä Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com))

 2. Palvelusuostumus


Mihin tarkoitukseen (tarkoituksiin) keräätte ja käytätte tietojani?

Meille antamiesi tietojen tallentamiseksi ja tekemiesi valintojen hallinnoimiseksi (tietoluokat 1. - 6.)

Henkilökohtaisen tuoteopastuksen, koulutuksen ja Tuki-palveluiden tarjoamiseksi (tietoluokat 1. - 5.)

Informaation räätälöimiseksi, jota Coloplast lähettää sinulle valintojesi ja tietojesi perusteella, ja henkilökohtaisten palveluviestien, muistutuksien ja kyselyiden lähettämiseksi (tietoluokat 1., 3., 4., 6.)

Hoitopalveluiden, mukaan lukien tarkastukset (jos kyseistä palvelua tarjotaan maassasi ja olet rekisteröitynyt siihen), tarjoamiseksi sinulle (tietoluokat 1., 3., 6.)

Coloplastin tuotteiden, teknologioiden, algoritmien, viestintäkäytäntöjen, sovellusten ja muiden palveluiden kehittämiseksi ja/tai parantamiseksi kootusti, mukaan lukien paremman käsityksen saamisen käyttäjien kokemuksista, käyttäytymisestä ja valinnoista. Tämä sisältää myös ideoinnin Coloplastin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien tuote- ja markkinointivaatimusten kehittämiseksi ja dokumentoimiseksi (tietoluokat 1., 3., 4., 5.)

Tietojesi jakamiseksi kolmansien osapuolten kanssa, jotka tarjoavat, kustantavat ja/tai hyväksyvät lääketieteellisen hoitosi, jos se on tarpeen Tuki-palveluiden tarjoamiseksi sinulle, ks. sarake 3 (tietoluokat 1. - 5.)

Tuote- ja näytetilauksiesi ja palvelupyyntöjesi käsittelemiseksi, mukaan lukien toimitukset, reseptien käsittelyn ja viestinnän terveydenhuollon ammattilaisten ja/tai viranomaisten kanssa tilauksesi käsittelyn edellyttämässä laajuudessa. (tietoluokat 1., 2., 3.)

 

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Kerätyt tiedot ovat Coloplastille antamiasi tietoja. Ne voivat sisältää:

1. Henkilötiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite ja tarvittaessa syntymäaika, sukupuoli)

2. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja tarvittaessa puhelinnumero)

3. Terveys- ja tuotetiedot, jos niitä tarvitaan ostoa varten (käytettyjen tuotteiden tyyppi, leikkauksen tyyppi, leikkauspäivä, paino, pituus)

4. Informaatiovalinnat: vastaanotettavaksi valitsemasi informaatiotyyppi

5. Transaktio- ja aktiviteettitiedot: tilaukset, laskut, puheluiden, kokousten ja muiden yhteydenottojen päivämäärä ja aika Coloplastin kanssa 

6. Muita tietoja, jotka kenties jaat Coloplastin kanssa osana Tuki-palveluohjelmaa.

 

 

Kenen kanssa jaatte tietojani?

Kolmansien osapuolten kanssa, jotka toimivat Coloplastin ohjeistuksessa (esim. pilvipalveluiden, maksukäsittelyohjelmistojen, kolmannen osapuolen ERP-ohjelmistojen tarjoajat). Coloplast ei myy tai jaa tietojasi muille kolmansille osapuolille, jotka käyttäisivät niitä omiin tarkoituksiinsa.

Poikkeuksena tietojasi voidaan jakaa terveydenhuollon ammattilaisten tai viranomaisten (julkiset tahot) tai kolmansien osapuolten, jotka tarjoavat rahoitusta (korvauksia) ja/tai hyväksyvät lääketieteellisen hoitosi (reseptit), kanssa siinä laajuudessa kuin Tuki-palvelupyyntösi ja siihen liittyvien palveluiden käsittelemiseksi on tarpeellista 

 

 

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelette tietojani?

Tietojasi käsitellään sopimusvelvoitteiden mukaisesti ja suostumuksesi perusteella, ks. GDPR:n artiklat 6(1)(b), 6(1)(a) ja 9(2)(a)

 

 

Kuinka kauan säilytätte tietojani?

Niin kauan kuin käyttäjän suostumus on voimassa. Tiedot poistetaan, jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tai jos käyttäjän ja Coloplastin välillä ei ole ollut yhteydenottoja edellisten kolmen vuoden aikana (yhteydenottoja ovat Tuki-palvelupyynnöt, tilaukset, kirjeet, sähköpostit, puhelut tai mikä tahansa muu viestintä).

Tietoja transaktioista säilytetään dokumentointia varten sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti, esim. kirjanpidon, verotuksen, laadun tai kanteiden rajoittamisen varalta

 

 

Vastuullinen rekisterinpitäjä (vastuulliset rekisterinpitäjät)

Paikallinen Coloplastin yksikkö, jonka kanssa asioit maassasi (Coloplast Suomi)

ja

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Tanska

yhdessä (lisätietoa osapuolten vastuunjaosta löytyy täältä Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com))

3. Näytesuostumus


Mihin tarkoitukseen (tarkoituksiin) keräätte ja käytätte tietojani?

Tuote- ja palvelutilauksiesi käsittelemiseksi, mukaan lukien toimitukset (tietoluokat 1. - 5.)

Henkilökohtaisen tuoteopastuksen, koulutuksen ja tuen tarjoamiseksi (tietoluokat 1. - 5.)

Informaation räätälöimiseksi, jota Coloplast lähettää sinulle valintojesi ja tietojesi perusteella, ja henkilökohtaisten palveluviestien, muistutuksien ja kyselyiden lähettämiseksi (tietoluokat 1., 3., 4., 6.)

Hoitopalveluiden, mukaan lukien tarkastukset (jos kyseistä palvelua tarjotaan maassasi ja olet rekisteröitynyt siihen), tarjoamiseksi sinulle (tietoluokat 1., 3., 6.)

Coloplastin tuotteiden, teknologioiden, algoritmien, viestintäkäytäntöjen, sovellusten ja muiden palveluiden kehittämiseksi ja/tai parantamiseksi kootusti, mukaan lukien paremman käsityksen saamisen käyttäjien kokemuksista, käyttäytymisestä ja valinnoista. Tämä sisältää myös ideoinnin Coloplastin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien tuote- ja markkinointivaatimusten kehittämiseksi ja dokumentoimiseksi (tietoluokat 1., 3., 4., 5.)

Tietojesi jakamiseksi kolmansien osapuolten kanssa, jotka tarjoavat, kustantavat ja/tai hyväksyvät lääketieteellisen hoitosi, ks. sarake 3 (tietoluokat 1. - 5.) 

Tuote- ja näytetilauksiesi käsittelemiseksi, mukaan lukien toimitukset, reseptien käsittelyn ja viestinnän terveydenhuollon ammattilaisten ja/tai viranomaisten kanssa tilauksesi käsittelyn edellyttämässä laajuudessa. (tietoluokat 1., 2., 3.)

 

 

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Kerätyt tiedot ovat Coloplastille antamiasi tietoja. Ne voivat sisältää:

1. Henkilötiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite ja tarvittaessa syntymäaika, sukupuoli) 

2. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja tarvittaessa puhelinnumero)

3. Terveys- ja tuotetiedot, jos niitä tarvitaan ostoa varten (käytettyjen tuotteiden tyyppi, leikkauksen tyyppi, leikkauspäivä, paino, pituus)

4. Informaatiovalinnat: vastaanotettavaksi valitsemasi informaatiotyyppi

5. Transaktio- ja aktiviteettitiedot: tilaukset, laskut, puheluiden, kokousten ja muiden yhteydenottojen päivämäärä ja aika Coloplastin kanssa 

6. Muita tietoja, jotka kenties jaat Coloplastin kanssa osana Tuki-palveluohjelmaa

 

 

Kenen kanssa jaatte tietojani?

Kolmansien osapuolten kanssa, jotka toimivat Coloplastin ohjeistuksessa (esim. pilvipalveluiden, maksukäsittelyohjelmistojen, kolmannen osapuolen ERP-ohjelmistojen tarjoajat). Coloplast ei myy tai jaa tietojasi muille kolmansille osapuolille, jotka käyttäisivät niitä omiin tarkoituksiinsa.

 

 

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelette tietojani?

Tietojasi käsitellään sopimusvelvoitteiden mukaisesti ja suostumuksesi perusteella, ks. GDPR:n artiklat 6(1)(b), 6(1)(a) ja 9(2)(a)

 

Kuinka kauan säilytätte tietojani?

Niin kauan kuin käyttäjän suostumus on voimassa. Tiedot poistetaan, jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tai jos käyttäjän ja Coloplastin välillä ei ole ollut yhteydenottoja edellisten kolmen vuoden aikana (yhteydenottoja ovat tilaukset, kirjeet, sähköpostit, puhelut tai mikä tahansa muu viestintä).

Tietoja transaktioista säilytetään dokumentointia varten sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti, esim. kirjanpidon, verotuksen, laadun tai kanteiden rajoittamisen varalta

 

 

Vastuullinen rekisterinpitäjä (vastuulliset rekisterinpitäjät)

Paikallinen Coloplastin yksikkö, jonka kanssa asioit maassasi (Coloplast Suomi)

ja

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Tanska

yhdessä (lisätietoa osapuolten vastuunjaosta löytyy täältä Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com))

4. Markkinointilupa


Mihin tarkoitukseen (tarkoituksiin) keräätte ja käytätte tietojani?

Kommunikoidaksemme kanssasi postitse, puhelimitse, sähköpostitse lähettämällä uutiskirjeitä ja markkinointimateriaaleja, mukaan lukien mainokset, sinulle sopivista Coloplastin tarjouksista (tietoluokat 1. - 5.)

Informaation räätälöimiseksi, jota Coloplast lähettää sinulle valintojesi ja tietojesi (henkilö-, terveydentila-, terveys- ja tuotetiedot sekä transaktio- ja aktiviteettitiedot) perusteella henkilökohtaisten viestien, muistutuksien, erikoistarjouksien ja etujen muodossa (tietoluokat 1. - 5.)

Segmentointianalyysin suorittamiseksi henkilötietojesi, terveydentilasi, terveys- ja tuotetietojesi, transaktio- ja aktiviteettitietojesi sekä informaatiovalintojesi perusteella, ideoiden saamiseksi, räätälöityjen kampanjoiden toteuttamiseksi ja sinulle sopivan informaation lähettämiseksi (tietoluokat 1., 3., 4., 5.)

 

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Kerätyt tiedot ovat Coloplastille antamiasi tietoja. Ne voivat sisältää:

1. Henkilötiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite ja tarvittaessa syntymäaika ja sukupuoli)) 

2. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja tarvittaessa puhelinnumero)

3. Terveydentila-, terveys- ja tuotetiedot, jos niitä tarvitaan ostoa varten (käytettyjen tuotteiden tyyppi, leikkauksen tyyppi, leikkauspäivä, paino, pituus)

4. Informaatiovalinnat: vastaanotettavaksi valitsemasi informaatiotyyppi

5. Transaktio- ja aktiviteettitiedot: tilaukset, laskut, puheluiden, kokousten ja muiden yhteydenottojen päivämäärä ja aika Coloplastin kanssa 

 

Kenen kanssa jaatte tietojani?

Kolmansien osapuolten kanssa, jotka toimivat Coloplastin ohjeistuksessa (esim. pilvipalveluiden, maksujenkäsittelyohjelmistojen, kolmannen osapuolen ERP-ohjelmistojen tarjoajat). Coloplast ei myy tai jaa tietojasi muille kolmansille osapuolille, jotka käyttäisivät niitä omiin tarkoituksiinsa.

 

 

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelette tietojani?

Tietojasi käsitellään sopimusvelvoitteiden mukaisesti ja suostumuksesi perusteella, ks. GDPR:n artiklat 6(1)(b), 6(1)(a) ja 9(2)(a)

 

Kuinka kauan säilytätte tietojani?

Niin kauan kuin käyttäjän suostumus on voimassa. Tiedot poistetaan, jos käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tai jos käyttäjän ja Coloplastin välillä ei ole ollut yhteydenottoja edellisten kolmen vuoden aikana (yhteydenottoja ovat tilaukset, kirjeet, sähköpostit, puhelut tai mikä tahansa muu viestintä)

 

 

 

 

Vastuullinen rekisterinpitäjä (vastuulliset rekisterinpitäjät)

Paikallinen Coloplastin yksikkö, jonka kanssa asioit maassasi (Coloplast Suomi)

 


 

Oikeutesi

 

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa veloituksetta. Suostumuksen peruuttaminen ei aiheuta sinulle haitallisia seuraamuksia, mutta et voi enää saada rekisteröimiäsi palveluita ja etuja. Suostumus on edellytys niiden kattamien palvelujen saamiseksi (markkinointisuostumus tarvitaan markkinointimateriaalien vastaanottamiseksi). Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista.

 

Mikä tahansa henkilökohtainen tuki, tietojen räätälöinti ja/tai segmentointianalyysi, joka suoritetaan kohtien: 1. Tilaussuostumus (lyhytaikainen suostumus) 2. Palvelusuostumus, 3. Näytesuostumus ja/tai 4. Markkinointilupa, mukaisesti ei aiheuta sinulle mitään laillisia tai muita samanlaisia ​​merkittäviä vaikutuksia. Se ei esim. vaikuta sinulle tarjottuihin hintoihin tai estä sinua hankkimasta tuotteita ja palveluita.

 

Tutustu Coloplastin globaaliin tietosuojailmoitukseen saadaksesi lisätietoja siitä, miten Coloplast käsittelee henkilötietojasi, mitkä ovat Coloplastin tietosuojavastaavan yhteystiedot, mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä ja kuinka niitä käytetään.

 

3. Kuinka ottaa yhteyttä Coloplastiin?

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen privacyrequests@coloplast.com tai paikalliseen Coloplastin edustajaan. Paikallisen Coloplastin toimipisteen löydät Yhteystiedot (coloplast.fi)


Sulje

Tilaa ilmaisia näytteitä

Kiitos!

Näytetilauksesi on nyt lähetetty

Katso työpöytäversio