Suostumus

Suostumus

Mihin suostun:

Annan suostumukseni siihen, että Coloplast Oy ja sen sidosyritykset (”Coloplast”) sekä edellä mainittujen kolmannet palveluntarjoajat voivat kerätä, käyttää, siirtää ja käsitellä minua koskevia henkilötietoja ja muita tietoja seuraaviin tarkoituksiin (”Tarkoitukset”):

i.  kuluttajiin ja markkinoihin liittyvät tutkimukset ja analyysit
ii.     Coloplastin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän markkinointi- ja koulutusinformaation tarjoaminen ja
iii.   tilausten käsittely, näytepyynnöt ja yleiset hallinnolliset tarkoitukset.

 Kuinka Coloplast voi ottaa minuun yhteyttä:

Annan myös suostumukseni siihen, että Coloplast Oy voi olla minuun yhteydessä myös sähköpostilla ja tekstiviestien avulla. Tiedot tallennetaan Coloplastin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan asiakasrekisteriin, jonka tarkempi rekisteriseloste löytyy Coloplast Oy:n verkkosivulta (https://www.coloplast.fi/Global/Rekisteriseloste). Rekisteriselosteen keskeiset asiat on selostettu myös tässä dokumentissa.

Kuinka Coloplast käsittelee tietojani:

Coloplast kunnioittaa yksilön yksityisiä tietoja ja suojaa niitä. Tietoja siirretään kolmansille osapuolille ainoastaan edellä kuvattujen Tarkoitusten mahdollistamiseksi. Tietoja voidaan kerätä ja käsitellä Coloplast Groupin eri osissa ja mahdollisten palveluntarjoajien avulla, mihin saattaa sisältyä henkilötietojenkäsittelyä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Coloplast Oy noudattaa tietojen siirrossa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tiedot tallennetaan niin pitkäksi aikaa kuin se on Tarkoitusten kannalta tarpeen tai kunnes teen Coloplastille jäljempänä kuvattujen oikeuksieni mukaisenilmoituksen.

Mitkä ovat oikeuteni:

Voin aina kieltää tietojeni käyttämisensuoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Voin ottaa yhteyttä Coloplastiin milloin tahansa ja

  • pyytää saada pääsy tietoihini 
  • pyytää tietojeni oikaisua tai niiden poistamista
  • pyytää Coloplastia rajoittamaan tietojeni käsittelyä
  • pyytää saada tietoni konekielisessä muodossa (tietojen siirrettävyys) ja
  • peruuttaa edellä mainitun suostumukseni tai osan siitä.

Jos minulla on kysyttävää tästä suostumuksesta tai jokin siinä askarruttaa minua, voin ottaa yhteyttä Coloplastiin (yhteystiedot alla). Mikäli minulla on erimielisyyttä tietojeni käsittelystä, minulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Jos joudun kiistaan Coloplastin kanssa, minulla on oikeus valittaa asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka voin ottaa yhteyttä Coloplastiin:

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Coloplastin paikalliseen asiakaspalvelutiimiin: asiakaspalvelu@coloplast.com tai (09) 8946 750

Huomioitavaa

Coloplast Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan asiakasrekisteriin on erillinen rekisteri, eikä sillä ole yhteistä ns.”Kotijakelun asiakasrekisterin” kanssa, jonka kautta tilataan kotiinkuljetuksella mm. kotiin katetrit ja avanne-tuotteet. Kotijakelun asiakasrekisterillä tarkoitetaan kunnan ja Coloplastin välistä yhteistyötä potilaiden hoitotarvikkeiden jakelun onnistumiseksi. Kotijakelun asiakasrekisterin rekisterinpitäjä on ao. kunta ja Coloplast toimii näissä tilanteissa vain ao. kunnan alihankkijana ja henkilötietojen käsittelijänä. Tässä suostumuslomakkeessa oleva Coloplastin oma asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri on taas täysin kuluttajan ja Coloplastin välinen, eikä sillä ole kunnan kanssa mitään tekemistä. 

Sulje

Tilaa ilmaisia näytteitä

Kiitos!

Näytetilauksesi on nyt lähetetty

Katso työpöytäversio