Virtsarakon ongelmat

Jos sinulla on virtsarakon toimintaan liittyviä ongelmia, se voi vaikuttaa terveyteesi ja elämänlaatuusi huomattavasti. Tavallisimmat virtsarakon ongelmat ovat inkontinenssi (virtsankarkailu) ja virtsaumpi (rakko ei tyhjene). Oireiden syyn selvittämiseksi ja mahdollisten vakavien sairauksien poissulkemiseksi on tärkeää olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Lue lisää virtsarakon toimintaan liittyvistä ongelmista
Sulje

Virtsarakon ongelmien esittely

Tavallisimmat virtsarakon toimintaan liittyvät ongelmat ovat inkontinenssi (virtsankarkailu) ja virtsaumpi (rakko ei tyhjene). Ne voivat johtua hermostoperäisistä häiriöistä, kuten selkärankavammasta , MS-taudista ja selkärankahalkiosta. Inkontinenssi ja virtsaumpi voivat myös olla ikääntymisen aiheuttamia tai johtua jostain fyysisestä sairaudesta, joka johtaa  rakon toimintaongelmiin. Opi, kuinka virtsarakko toimii.

Virtsainkontinenssi

Virtsainkontinensseja on erityyppisiä, ja jokaiseen liittyy erilaisia oireita ja taustatekijöitä. Yleisimmät virtsainkontinenssin muodot ovat ponnistusinkontinenssi (SUI), pakkoinkontinenssi ja epäspesifinen virtsainkontinenssi.

 • Ponnistusinkontinenssissa lantionpohjan lihakset ovat liian heikot, ja äkillisen rasituksen (stressin) aikana ne eivät jaksa pitää virtsaputken sulkijalihaksia suljettuina. Seurauksina ovat hallitsemattomat virtsankarkailut normaalien toimintojen kuten aivastusten, yskähdysten, naurun tai fyysisen rasituksen yhteydessä.
 • Pakkoinkontinenssin (epäsäännöllinen tai yliaktiivinen rakko) syynä ovat hallitsemattomat, kontrolloimattomat lihaskouristukset virtsarakon lihaksissa. Seurauksena on äkillinen virtsaamistarve ja virtsankarkaaminen ennen kuin henkilö ehtii vessaan.
 • Epäspesifisessä virtsainkontinenssissa henkilöllä on sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssi.
 • Ylivuotava virtsarakko(usein toistuva tai jatkuva virtsankarkailu) johtuu kyvyttömyydestä tyhjentää rakko ja se on tavallista, jos virtsarakko on vaurioitunut, virtsaputki on tukkeutunut tai hermosto on vaurioitunut. Ylivuotavasta virtsarakosta kärsivällä henkilöllä on tunne, että hän ei koskaan pysty tyhjentämään rakkoaan täysin. Kun yrität virtsata, virtsasuihku on heikko.

Virtsaumpi

Virtsaummen taustalla voi olla vamma virtsateissä, heikentyneet virtsarakon lihakset tai neurologinen sairaus, esim. MS-tauti, selkäydinvamma tai selkärankahalkio, jotka kaikki häiritsevät aivojen ja rakon välisten signaalien kulkua, mikä johtaa toimintahäiriöihin virtsanerityselimissä.

Virtsatietulehdukset

Jos virtsarakko ei tyhjenny kunnolla, on riski, että rakkoon jäävä virtsa tulehtuu. Se voi johtaa lisäkomplikaatioihin (esimerkiksi virtsatietulehduksiin), jos virtsaa ei tyhjennetä säännöllisesti. On tärkeää hakeutua hoitoon, jos sinulla on oireita virtsaummesta.

Virtsaamisongelmien oireet vaihtelevat riippuen siitä, onko sinulla inkontinenssi vai virtsaumpi. Virtsaamisongelmiin voi olla useita eri syitä, ja ne voivat liittyä erilaisiin, sekä hermostollisiin että ei-hermostollisiin sairaustiloihin. 

Sulje

Virtsaamisongelmien oireet ja syyt

Tämä osio sisältää tietoa virtsaamisongelmien oireista ja syistä, tietoa virtsarakon toiminnasta sekä vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin.

 

Virtsaamisongelmien oireet vaihtelevat riippuen siitä, onko sinulla inkontinenssi vai virtsaumpi.

Virtsaamisongelmien oireita

Virtsarakon/virtsaamisongelmien oireet vaihtelevat riippuen siitä, onko sinulla inkontinenssi vai virtsaumpi. Opi lisää virtsaamisongelmien oireista
Sulje

Virtsarakon oireet

Virtsarakon/virtsaamisongelmien oireet vaihtelevat riippuen ongelman taustalla olevasta syystä. Virtsaelimistön perustehtävä on kerätä virtsa rakkoosi ja tyhjentää se virtsatiehyitten kautta.

Tyypillisiä inkontinenssin oireita

 • virtsankarkailu
 • virtsaa karkailee pienissä tai suuremmissa erissä ilman varoitusta tai tarvetta mennä vessaan
 • hallitsemattomat virtsankarkailut aivastusten, yskähdysten, naurun tai fyysisen rasituksen yhteydessä
 • äkillinen kiireellinen tarve virtsata
 • yöaikainen virtsaamisen tarve kahdesti tai sitä useammin yössä (yövirtsaisuus). 

Tyypilliset virtsaummen oireet

 • epämukavuus 
 • äkillinen kiireellinen tarve virtsata, mutta virtsaaminen ei onnistu
 • tiheä tarve käydä vessassa
 • virtsankarkailu johtuen ylivuotavasta rakosta
 • heikko virtsasuihku
 • turvonnut alavatsa.

Onko sinulla jokin näistä oireista?

Opi lisää tarjolla olevista tuotteista.

 

Milloin on syytä hakeutua hoitoon

Monet virtsaelinongelmista kärsivät empivät hakeutua hoitoon, koska he pitävät ongelmiaan noloina. Oireiden syyn selvittämiseksi ja mahdollisesti vakavien sairauksien poissulkemiseksi on kuitenkin tärkeää olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Virtsaamisongelmiin voi olla useita eri syitä ja ne voivat liittyä erilaisiin, sekä hermostollisiin että ei-hermostollisiin sairaustiloihin. Lue lisää virtsaamisongelmiensyistä ja oireista ja opi, kuinka huolehdit virtsarakostasi.

Sulje
Tavallisimmat syyt virtsarakon ongelmiin

Virtsarakon ongelmien syitä

Useat eri sairaudet voivat vaikeuttaa virtsauskykyä ja aiheuttaa ongelmia virtsarakossa. Oireet riippuvat taustalla olevista syistä. Tavallisimmat syyt virtsarakon ongelmiin
Sulje

Virtsarakon ongelmien syitä

Virtsaamisongelmien taustalla olevat lääketieteelliset syyt jaetaan yleensä joko hermostollisiin tai ei-hermostollisiin sairaustiloihin. Jotkut sairaudet voivat aiheuttaa virtsaumpea tai estää rakon tyhjentymisen täysin ja vaativat katetrointia. Jotkut sairaudet voivat aiheuttaa inkontinenssia, jolloin virtsaa keräävät tuotteet (virtsankerääjä ja pussi) tarjoavat miehille mukavan vaihtoehdon. Naisille on tarjolla pikkuhousunsuojia ja tippasuojia.

Virtsaamisongelmia aiheuttavia hermoperäisiä sairauksia

Sairauksia, jotka vaurioittavat hermoja: 

Oireet riippuvat siitä, missä hermovaurio on ja kuinka vakava se on.

Muita virtsarakon ongelmia aiheuttavia syitä

Esimerkki ei-neurogeenisestä sairaudesta, joka aiheuttaa virtsarakon ongelmia, on eturauhasen laajentuma. Miehillä, joilla on todettu eturauhasen laajentuma, voi ilmetä ongelmia virtsatessa. Kun eturauhasen koko kasvaa, se vaikuttaa päivittäiseen elämään, sillä oireet voivat olla hyvin vaivalloisia. Jos oireet ovat vakavia, ne voivat vaatia toistokatetria, lääkitystä tai leikkausta.   

 • Synnytyksen tai ikääntymisen aiheuttama lantionpohjan lihasten heikentyminen
 • Laajentunut eturauhanen
 • Eturauhasen tai virtsarakon leikkaus
 • Virtsarakon syöpä
 • Botox-pistokset virtsarakkoon estämään virtsankarkailua
 • Ikääntyminen
Sulje
Mikä on neurogeeninen rakko?

Neurogeeninen
rakko

Virtsarakon normaalin hallinnan heikentymistä kutsutaan yleisnimellä neurogeeninen rakko. Opi lisää neurogeenisestä rakosta
Sulje

Mikä on neurogeeninen rakko?

Jos keskushermosto ei hermosairaudesta johtuen voi kontrolloida virtsarakon toimintaa, kyseessä on neurogeeninen rakko.

Neurogeenisen rakon syynä voi olla:

Neurogeeninen rakko tarkoittaa sitä, että rakon täyttäminen ja tyhjennys eivät toimi normaalisti, joten rakko joko täyttyy tyhjentymättä kunnolla tai se tyhjenee varoittamatta. Oireet riippuvat siitä, missä hermovaurio on ja kuinka vakava se on.

Erityyppisiä neurogeenisiä rakkoja

Neurogeeninen rakko voi oireilla virtsaummella, jolloin virtsaa jää rakon sisälle ja vaarana on tulehdus tai muut vakavat ongelmat. Virtsarakko voi myös olla yliaktiivinen. Yliaktiivinen rakko johtuu yleensä tahattomista virtsarakon kouristuksista, ja niihin liittyy usein virtsan karkailua (pakkoinkontinenssi).

Lisätietoja

Neurogeenisen rakon oireita on hallittava oikein. Jos rakko ei pysty tyhjentymään normaalilla tavalla, suositeltava ratkaisu on katetrointi. Jos rakko tyhjenee varoittamatta, suositeltava ratkaisu kastumisen ehkäisemiseksi on virtsapussi. 

Sulje
Virtsaongelmat johtuvat tavallisimmin virtsaelinten vajaatoiminnasta.

Virtsarakon ja virtsa-
elimistön toiminta

Virtsarakko ja virtsatiet ovat elimistön osat, jotka tuottavat ja varastoivat virtsaa. Virtsarakon ongelmat johtuvat tavallisimmin virtsaelinten vajaatoiminnasta. Opi, kuinka virtsaelimet toimivat.
Sulje

Miten virtsarakko toimii

Virtsa muodostuu munuaisissa, josta se valuu virtsarakkoon virtsanjohtimia pitkin. Virtsarakko varastoi virtsan, kunnes se kulkeutuu ulos kehosta virtsanjohtimien kautta. Virtsan tyhjenemistä rakosta ulos säätelevät virtsaputken sulkijalihakset, jotka avaavat ja sulkevat rakon kaulan ja virtsaputken. Sulkijalihaksia taas kontrolloivat lantionpohjan lihakset. Kun virtsarakko on terve, virtsan tyhjentäminen on tahdonalaista toimintaa. Normaalisti rakko tyhjennetään noin 4–8 kertaa päivässä. 

 

Keskus- ja ääreishermosto säätelevät virtsarakon toimintaa. Tunnet tarvetta virtsata, kun rakon venymisen reseptorit kertovat aivoille, että rakko on täynnä. Jos virtsarakko ei toimi oikein, et ehkä pysty pysäyttämään virtsaamisen tarvettasi. Virtsarakon toimintaongelmat voivat johtaa inkontinenssiin tai virtsaumpeen.

Virtsainkontinenssi

Virtsainkontinenssi on hallitsematonta virtsankarkailua. Virtsainkontinensseja on erityyppisiä, ja jokaiseen liittyy erilaisia oireita ja taustatekijöitä.

Virtsaumpi

Virtsaummen taustalla voi olla vamma virtsateissä, heikentyneet virtsarakon lihakset tai neurologinen sairaus, esim. MS-tautiselkäydinvamma  tai selkärankahalkio jotka kaikki häiritsevät aivojen ja rakon välisten signaalien kulkua, mikä johtaa toimintahäiriöihin virtsanerityselimissä.

Neurogeeninen rakko

Neurologiset sairaudet voivat vahingoittaa hermoja, jotka säätelevät virtsarakon toimintaa. Seurauksena voi olla virtsaumpi (katso yllä) tai yliaktiivinen rakko, jossa oireina ovat pakkoinkontinenssi ja virtsankarkailu. 

Sulje
Virtsausongelmiin on olemassa monenlaisia ratkaisuja, riippuen tilastasi.

Virtsarakon ongelmien hoito

Rakko-ongelmiin on olemassa monenlaisia ratkaisuja. Lue lisää. Kuinka pitää huolta virtsarakon toiminnasta
Sulje

Virtsarakon ongelmien hoito

Virtsarakon oireita on hoidettava asianmukaisesti. Hoitamattomana ne voivat johtaa vakaviin terveysongelmiin. 

Saatavilla on useita vaihtoehtoisia keinoja, joilla virtsarakon ongelmia voidaan hoitaa:

 • lantionpohjan lihasten treenaus.
 • virtsarakon uudelleenkoulutus
 • Katetrit
 • virtsaa keräävät tuotteet
 • elämäntyylin muutokset
 • lääkitys
 • leikkaus

lantionpohjan lihasten treenaus.

Lantionpohjan harjoitukset on suunniteltu vahvistamaan lantionpohjan lihaksia ja vähentämään virtsankarkailua.

 • Jännitä ja nosta hitaasti lantionpohjan lihaksia ja pidä asentoa viisi sekuntia. Rentouta lihakset.
 • Jännitä ja rentouta nopeasti lantionpohjan lihaksia.

Harjoituksia on tehtävä säännöllisesti ja voi kestää useita kuukausia, ennen kuin näet merkittävää parannusta.

Virtsarakon uudelleenkoulutus

Virtsarakon uudelleenkoulutus tarkoittaa sitä, että virtsankarkailua pyritään vähentämään venyttämällä hitaasti virtsarakkoa niin, että siihen mahtuu suurempia määriä virtsaa.

Katetrit

Toistokatetrointi on tehokas virtsarakon toiminnan hallintatekniikka, joka perustuu rakon säännölliseen ja täydelliseen tyhjentämiseen katetrilla. Katetrin käyttäjien tarvitsee normaalisti tyhjentää virtsarakkonsa noin 4–6 kertaa päivässä.  Lue lisää Coloplastin katetreista miehille ja naisille.

Virtsankerääjät (miehille)

 Virtsankerääjät ovat tehokkaita ja miellyttäviä käyttää miehille, joilla on virtsankarkailua. Virtsankerääjä asetetaan peniksen päälle ja liitetään reiteen sidottuun virtsapussiin. Lue lisää Coloplastin tuotteista virtsainkontinenssiin miehille.

Elämäntyylin muutokset

Joillekin virtsaelinten ongelmia voidaan helpottaa elintapojen muutoksilla, kuten muuttamalla ruokavaliota ummetuksen vähentämiseksi ja vähentämällä kofeiinipitoisia juomia. Nesteen juonnin ajoitus tiettyihin aikoihin voi myös olla hyödyllistä, jotta virtsaustarve ajoittuu paremmin, eikä vessahätä yllätä julkisilla paikoilla tai yöunten aikana.

Lääkitys

Kaikenlaiseen inkontinenssiin on olemassa lääkkeitä, mutta ne ovat yleensä tehokkaimpia pakkoinkontinenssin hoidossa, varsinkin, jos lääkitys yhdistetään lantionpohjan lihasten treenaukseen ja virtsarakon uudelleenkoulutukseen. Ponnistusinkontinenssia voidaan yleensä hoitaa ilman lääkitystä.

Leikkaus

Virtsarakon ongelmiin on tarjolla on erilaisia leikkausvaihtoehtoja. Leikkausmenetelmän valintaan vaikuttaa inkontinenssin taustalla olevat syyt ja sen laatu.

Lisätietoja

Coloplast tarjoaa laajan valikoiman tuotteita virtsarakon ongelmien hoitoon:

Sulje
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Löydä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin virtsarakon ongelmista ja niiden hoidosta. Usein kysyttyjä kysymyksiä virtsarakon ongelmista
Sulje

Usein kysytyt kysymykset

Nämä kysymykset on tarkoitettu oppaaksi tavallisimpiin kysymyksiin. Ota aina yhteys terveydenhoitoon, jos sinulla on virtsarakon ongelmia. 

Mitä virtsainkontinenssi on?

Virtsainkontinenssi on lääketieteellinen termi, joka tarkoittaa tahatonta virtsankarkailua. 

Mikä on neurogeeninen rakko? 

Neurogeeninen rakko on tila, jossa neurologinen sairaus on aiheuttanut virtsarakon toimintahäiriön.

Mitkä ovat virtsainkontinenssin oireet?

Tavallisimmat oireet ovat:

 • hallitsemattomat tai ilman virtsaamisen tarvetta tapahtuvat virtsankarkailut
 • hallitsemattomat virtsankarkailut normaalien toimintojen kuten aivastusten, yskähdysten, naurun tai fyysisen rasituksen yhteydessä
 • äkillinen kiireellinen tarve virtsata joko ennen virtsankarkausta tai sen aikana
 • yöaikainen virtsaamisen tarve kahdesti tai sitä useammin yössä (yövirtsaisuus).

Mistä virtsainkontinenssi johtuu?

Mahdollisia syitä ovat:

 • lantionpohjan lihasten heikentyminen (tavallisimmin raskauden tai synnytyksen aiheuttama)
 • ongelmat virtsarakon lihasten hallinnassa (yli- tai aliaktiivinen rakko)
 • virtsaamisongelmia aiheuttavat hermoperäiset sairaudet (esim. selkäydinvamma, MS-tauti tai selkärankahalkio)
 • laajentunut eturauhanen
 • virtsatietulehdukset
 • tyypin 2 diabetes.

Onko virtsainkontinenssi normaalia ikääntyessä?

Virtsainkontinenssi yleistyy iän mukana, mutta sitä esiintyy myös nuoremmilla. Virtsainkontinenssiin on olemassa tehokkaita hoitoja, joten sen ei tarvitse rajoittaa elämääsi missään iässä. 

Voinko elää normaalia elämää virtsainkontinenssista huolimatta?

Voiko inkontinenssia hoitaa tehokkaasti? Kerro asiasta lääkärillesi tai hoitajallesi, ja he voivat auttaa sinua löytämään ratkaisun, jonka avulla voit luottavaisesti jatkaa jokapäiväistä elämääsi ja toimia sosiaalisissa tilanteissa. 

Voiko inkontinenssia parantaa?

Useimpia inkontinenssitapauksia voidaan lievittää tai hoitaa erilaisilla menetelmillä kuten elämäntavan muutokset, lantionpohjan treenaus, virtsarakon uudelleenkoulutus, lääkitys ja leikkaus. Jos inkontinenssia ei voida hoitaa pois tai tarvitaan väliaikainen ratkaisu, ovat katetrit, virtsankerääjät (miehille) tai imukykyiset tuotteet hyvä vaihtoehto. 

Mikä on katetri?

Katetrin avulla voidaan varmistaa, että virtsarakko tyhjenee kokonaan. Se on ohut, taipuisa putki, joka viedään virtsaputken kautta virtsarakkoon virtsan poistamiseksi.

Miksi virtsarakon tyhjennys on niin tärkeää?

Jos virtsarakkosi ei tyhjene säännöllisesti, siitä voi aiheutua virstateiden tulehduksia. Nämä alkavat rakosta, mutta saattavat edetä munuaisiin ja aiheuttaa vakavia vaurioita. Jo pieni määrä virtsarakkoon jäävää virtsaa voi aiheuttaa tulehduksia. 

Voinko juoda vähemmän, jotta minun ei tarvitsisi tyhjentää rakkoani niin usein?

Ei. On tärkeää että juot riittävästi, jotta virtsaelimistösi pysyy terveenä. Suositeltava päivittäinen nesteenmäärä aikuisille on noin 1 500 ml ja kokonaisnestemäärä ruoan mukana olevat nesteet mukaan luettuna noin 3 litraa.

Mistä tiedän, että minulla on virtsatulehdus?

Virtsatietulehduksen oireet ovat vaihtelevia ja jopa huomaamattomia. Niitä ovat:

 • tumma ja voimakkaan tuoksuinen virtsa
 • verinen virtsa
 • samea virtsa
 • kuume/hikoilu
 • virtsarakon kouristukset
 • lisääntyneet lihaskouristukset raajoissa.

Jos sinulla on joku yllä olevista oireista, ota yhteys lääkäriin. 

Entä jos saan toistuvia virtsatietulehduksia?

Toistokatetrin käyttö lisää virtsatietulehdusten riskiä. Muihin katetrityyppeihin, kuten pysyvään (sisäiseen) kestokatetriin, verrattuna toistokatetrit aiheuttavat kuitenkin vähemmän virtsatietulehduksia.

Kuinka voin välttää katetroinnista aiheutuvia virtsatulehduksia?

Virtsatietulehdusten riskiä katetrien yhteydessä voi pienentää seuraavin tavoin:

 • Varmista, että kätesi ja tarvikkeet ovat puhtaat, ennen kuin aloitat katetroinnin.
 • Juo päivittäin tarpeeksi nesteitä, jotta virtsatiet huuhtoutuvat.
 • Varmista, että rakko tyhjenee täysin jokaisella katetrointikerralla.
 • Puhu lääkärin tai hoitajan kanssa katetrointitiheydestä ja parhaasta tekniikasta.

Lisätietoja

Katso opas katetroinnista.

Sulje

Katetroivien Tuki-palvelu

Liity Coloplast Tuki-palveluun

Tutustu katetroivien henkilöiden omaan maksuttomaan palveluun, josta saat tukea, vinkkejä sekä henkilökohtaisia neuvoja arkeen ja vastauksia kysymyksiin. Räätälöimme Coloplast Tuki -palvelun sisällön sinun tilanteeseesi sopivaksi, esimerkiksi sen mukaan oletko vasta alkanut katetroimaan tai oletko katetroinut jo pidempään.

Tutustu ja liity Coloplast Tuki-palveluun 

tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme (09) 8946 750

Sulje

Tilaa ilmaisia näytteitä

Kiitos!

Näytetilauksesi on nyt lähetetty

Katso työpöytäversio